Born og unge


Born og familiar har ein sentral plass i kyrkja. Vi har som mål å verta gode på å dekka behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen, skapa gode barnefellesskap, og gi borna meiningsfulle opplevingar. Konfirmantarbeidet utgjer den viktigste delen av vårt tilbod til ungdom, men nye tiltak er under utprøving og utvikling. Under kan de sjå våre tilbod til born, unge, og familiar.