Søndagsskule i Odda


Vi har søndagsskule ca annakvar søndag i Odda. Arbeidet vert i hovudsak leia av frivillige og foreldre i kyrkjelyden. På søndagsskulen vert dei klassiske bibelforteljingane, og dei kristne verdiane formidla til borna, saman med litt leik, sang og moro.Ta kontakt med Therese Meusburger (mob: 95870684) dersom du ønskjer å vere med som frivillig, eller lurer på noko med søndagsskulen. Stad: Odda soknehus. Det hender òg at søndagsskulen er utandørs, eller går ein tur, dersom vêret er fint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake