Velkomne til dåp!


Gratulerer med barnet, og velkomne til dåp i kyrkjene våre!


Når et barn vert boren til dåp, vert vi minna om at ingen kan bera seg sjølv. Gjennom dåpen vert vi del av ein fellesskap som strekjer seg over heile verda - og gjennom alle tider.

Barnet vert til vanleg døypt i di lokale kyrkje, og kyrkjelyden gler seg over å ta imot dykk! Her vil barnet verta invitert til oppfølging gjennom heile barndommen og ungdomstida.

Når du går inn på "Førespurnad om dåp" vil du få informasjon om kva du gjer dersom du ynskjer å døype barnet ditt i ei av kyrkjene våre. Du finn òg linkar her til våre tilbod for 0-2 år. Her er alle småborn hjarteleg velkomne.