Gravferd


Ei gravferd er den siste handlinga som fellesskapen gjer for det einskilde menneske. Gravferda er ei viktig hending i familien og venekrinsen. Der tek vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vore og overlét den døde i Gud sine hender.


Her finn du informasjon om korleis du skal gå fram ved planlegging av gravferd.