Pilegrimsstevne i Røldal 2022


Velkommen til Pilegrimsstevne i Røldal!

 

Program for Pilegrimsstemne

Fredag 8. juli
16:30 Mottak i kyrkja for pilegrimar frå Bergen, Moster og Stavanger
20:00 Spelet «Den lange vegen»
22:00 Pilegrimssamling i grendahuset

Laurdag 9. juli
08:00 Morgonbøn i kyrkja
08:45 Felles frukost
10:00 Pilegrimsseminar på Grendahuset
11:30 Måltid
12:30 Pilegrimsseminaret held fram
14:15 Bygdevandring
15:00 Stille time i kyrkja
17:00 Felles kveldsmat
18:30 Transport til Bruhølen
20:00 Krossvandring til kyrkja
23:00 Pilegrimsmesse med nattverd Bisk. emer. Erling Pettersen,
prost Arild Hellesøy og sokneprest Stein Ove Skadal

Søndag 10. juli
08:00 Morgonbøn i kyrkja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilegrimsseminar laurdag 9. juli Røldal grendahus
Med utgangspunkt i den kristne tradisjonen kring Pilegrimsmålet Røldal
og Røldalsstemnet vert det i år møte mellom pådrivarar og nytenkjarar frå kyrkje, fylke, kommune, kulturminnevern, museum, turisme og stadsutvikling.

10:00 Velkomen frå Ullensvang kyrkjelege fellesråd og Røldal sokneråd,
          Leiar Lars O. Seim Pilegrimskoordinator Margit Gjørv
          Moderator: Ragnhild Halle, kulturrådgjevar i Stavanger bispedømme
10:05 Et håpsprosjekt - Pilegrim for fred i et nytt Europa
         Biskop emeritus Erling Pettersen
10:40 Pilegrimsspor fra fortid og nåtid sett fra kirkens synsvinkel
         Margunn Pettersen, pilegrimsrådgjevar i Stavanger bispedøme
11:00 Pilegrim i dag - Treng vi nye perspektiv? Samfunnsansvar
        Potensiale i et fellesskap av medvandrere Samtale mellom
        Erling Pettersen og Margunn Pettersen
11:30 Måltid
12:30 Framtid for Røldalsleden – meir samspel?
        Moderator Ragna Sofie Grung Moe,kulturrådgjevar, Bjørgvin
        Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv.
        Betydning for Pilegrimsmålet Røldal?
        Fylkespolitikar
        Fjordvegen – Rute 13
        Representant frå Ullensvang kommune
        Riksveg 13 som pilegrimsveg – 30 kirker
        Prosjektleiar Eirik Moe
        «Gamle vegar og vegfar» – vern og tilrettelegging
        Jan Adriansen, Sweco
        Ny-merking av pilegrimsveg frå Suldal
        Grete Holmboe, Suldal Fortidsminneforening
        Meir turisme i regionen – kva spør dei etter?
        Liv Jorunn Tjelmeland, Reisemål Ryfylke
        Røldal pilegrimsgard
        Ullensvang kommune / Røldal sokneråd
        Kultursjef Else Marie Sandal, pilegrimskoordinator Margit Gjørv
14:00 Avslutning

  

 

Norsk natur og kultur, stillhet, lokal mat, kirkerom, gjestfrihet og nærhet er kvaliteter ved Pilegrimsleden (Frå Langtidsplan for Pilegrimsleden)
Pilegrimsutvala i Stavanger og Bjørgvin bispedøme har felles glød for utviklinga av pilegrimstradisjonar på Vestlandet og ei hovudsatsing er Pilegrimsmålet Røldal.
Seminaret har fått utviklingsmidlar frå Ullensvang kommune.

 

 

 

 

 

Tilbake